เกร็ดความรู้ในครัว

การรับประทานวิตามินเอส (ACE) จะช่วยป้องกันเส้นเลือดตีบเพราะวิตามินเอส (ACE) จะช่วยทำให้ หลอดเลือดนุ่มและมีความยืดหยุ่นขึ้น วิตามินเอส (ACE) จะมีรายละเอียดดังนี้

1. แครอทจะมีวิตามินเอ (A) สูงมากแต่ถ้ารับประทานโดยน าไปผัดกับไข่จะท าให้วิตามินเอ (A) จะออกมา มากเป็น 4.2 เท่ากว่าการรับประทานแครอทเปล่าๆ

2. ผลเลมอนจะมีวิตามินซี(C) สูงมาก แต่ถ้าใช้การผานหรือหั่นในลักษณะไขว้ (ตามรูป ) จะช่วยให้ วิตามินซี (C) ออกมามากพร้อมกับปริมาณของน้ าเลมอน ถ้าหั่นในลักษณะบวก (ตามรูป ) จะท าให้วิตามินซี (E) ออกมาน้อย

3. พริกปาปิก้าจะมีวิตามินซี(C) สูงมาก โดยเฉพาะพริกปาปิก้าสีแดง ซึ่งเป็นระยะสุกสุดท้ายที่ต่อมาจาก การมีสีเขียว สีเหลือง และสีแดงในที่สุด การหั่นพริกควรหั่นตามแนวยาวเพื่อให้น้ าวิตามินในพริกไม่ไหลหรือซึม ออกมาถ้าหั่นในแนวขวางจะท าให้มีน้ าของพริกออกมาก่อนน าไปปรุงอาหาร

4. เมล็ดอัลมอนด์จะมีวิตามินอี(E) สูงมาก

5. ผลแอปเปิ้ลจะมีวิตามินอี(E) สูงมาก และถ้ารับประทานพร้อมเปลือกจะยิ่งได้รับวิตามินสูงเป็น 4 เท่า เพราะวิตามินจะมีอยู่มากในเปลือกของแอปเปิ้