ข้อคิดในวันเกิด

โดยทั่วไปที่เราพบเห็นบุคคลทั่วไปจะมีการฉลองวันครบรอบวันเกิด ก็จะมีการเลี้ยงฉลองในกลุ่มเพื่อนร่วมงานหรือกลุ่มคนใกล้ชิด เป็นการให้ความสำคัญกับตัวตนของตนเอง เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่เบิกบานอย่างมีความสุข ซึ่งเราก็เห็นได้กับอย่างชัดเจนอยู่แล้ว แต่ถ้างานฉลองวันครบรอบวันเกิด เจ้าของงานวันเกิดมีเวลาหรือโอกาสได้ไปกราบไหว้คุณแม่ถ้าคุณแม่อยู่ไกลก็สามารถใช้การโทรศัพท์เพื่อจะกล่าวคำระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิดแก่เรา ถ้าทำได้ดังนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการฉลองงานวันครบรอบวันเกิดที่น่าชื่นชมและสรรเสริญเป็นอย่างมาก อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นที่ได้พบเห็นอันเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมได้รับรู้ถึงความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้า