เนื้อหาโครงการ

 

 

 

โครงการ M.B.A. for CEOs & CMOs ประกอบด้วย 2 สาขาความรู้ ได้แก่ การจัดการ และ การตลาด

 

โดยสาขาการจัดการจะมีเนื้อหาที่เน้นทางการจัดการ สร้างให้ผู้เรียน “มีแนวคิดการเป็นผู้บริหาร CEO” ที่สามารถมีวิสัยทัศน์ในการบริหารหรือประกอบธุรกิจ สามารถกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นหลักในการจัดการทางธุรกิจ

 

ส่วนสาขาการตลาดจะมีเนื้อหาที่เน้นการตลาด โดยจะสร้างให้ผู้เรียน “เป็นกูรูการตลาด” ที่สามารถจะมองหาโอกาสการทำตลาด สามารถเผชิญหน้ากับคู่แข่งขัน และสามารถเพิ่มยอดขายหรือส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้มีบทบาทสำคัญสำหรับในการบริหารธุรกิจ